یکشنبه 4 فروردین 1398
نظرخواهی
نظر شما در مورد این وب سایت چیست؟

بازدید از نمایشگاه صنایع دستی مددجویان بخش کوچصفهان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری رشت، دکتر میرشمس مومنی زاده فرماندار شهرستان رشت به همراه معاونین و اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر با حضور در بخش کوچصفهان ازمحل برگزاری نمایشگاه غرفه های صنایع د

0 15:59 1398/01/03
با حضور فرماندار رشت :

بازدید از خدمات اجرایی سفر در بخش کوچصفهان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرماندهی شهرستان رشت، پیش از ظهر امروز دکتر میرشمس مومنی زاده فرماندار رشت به همراه معاونین و تعدادی از اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر با حضور در بخش کوچصفهان بهمراه بخشدار

0 15:41 1398/01/03
فرماندار شهرستان رشت در سومین روز از بهار طبیعت:

بازدید از درمانگاه شبانه روزی وپاسگاه انتظامی بخش لشت نشاء

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری رشت، در سومین روز از نوروز بهار ۹۸ دکتر میرشمس مومنی زاده فرماندار شهرستان رشت به همراه تعدادی از اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر و بخشدار لشت نشاء از درمانگاه شبا

0 13:30 1398/01/03

بازدید فرماندار رشت از محل اسکان مسافران نوروزی بخش لشت نشاء

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری رشت، صبح امروز دکتر میرشمس مومنی زاده فرماندار شهرستان رشت به همراه معاونین و تعدادی از اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر با حضور در بخش لشت نشاء از محل اسکان نوروزی

0 13:27 1398/01/03

بازدید فرماندار رشت ازایستگاه آتش نشانی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت، صبح امروز دکتر میرشمس مومنی زاده فرماندار شهرستان رشت به همراه معاونین و تعدادی از اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر از ایستگاه آتش نشانی بلوار شهید انص

0 12:29 1398/01/03

فرماندار رشت از ایستگاه هلال احمر مستقر در ورودی شهر بازدید نمود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت، صبح امروز دکتر میرشمس مومنی زاده فرماندار شهرستان رشت به همراه معاونین و تعدادی از اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر با حضور در محل ایستگاه جمعیت هلال ا

0 12:17 1398/01/03

بازدید از نمایشگاه صنایع دستی مددجویان بخش کوچصفهان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری رشت، دکتر میرشمس مومنی زاده فرماندار شهرستان رشت به همراه معاونین و اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر با حضور در بخش کوچصفهان ازمحل برگزاری نمایشگاه غرفه های صنایع د

0 15:59 1398/01/03
با حضور فرماندار رشت :

بازدید از خدمات اجرایی سفر در بخش کوچصفهان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرماندهی شهرستان رشت، پیش از ظهر امروز دکتر میرشمس مومنی زاده فرماندار رشت به همراه معاونین و تعدادی از اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر با حضور در بخش کوچصفهان بهمراه بخشدار

0 15:41 1398/01/03
فرماندار شهرستان رشت در سومین روز از بهار طبیعت:

بازدید از درمانگاه شبانه روزی وپاسگاه انتظامی بخش لشت نشاء

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری رشت، در سومین روز از نوروز بهار ۹۸ دکتر میرشمس مومنی زاده فرماندار شهرستان رشت به همراه تعدادی از اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر و بخشدار لشت نشاء از درمانگاه شبا

0 13:30 1398/01/03

بازدید فرماندار رشت از محل اسکان مسافران نوروزی بخش لشت نشاء

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری رشت، صبح امروز دکتر میرشمس مومنی زاده فرماندار شهرستان رشت به همراه معاونین و تعدادی از اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر با حضور در بخش لشت نشاء از محل اسکان نوروزی

0 13:27 1398/01/03

بازدید فرماندار رشت از روستای اسلام آباد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت، ظهر امروز دکتر میرشمس مومنی زاده فرماندار شهرستان رشت به همراه بخشدار مرکزی جهت پیگیری مسائل عمرانی روستای اسلام آباد از دهستان پیربازار بخش مرکزی

0 17:25 1397/12/22

دیدار فرماندار با مادر شهیدان پورقلی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت، ظهر امروز دکتر میرشمس مومنی زاده فرماندار شهرستان رشت به همراه معاونین، بخشدار مرکزی و تعدادی از مدیران اجرایی شهرستان با مادر شهیدان محرمعلی و عل

0 17:17 1397/12/22
دولت و ملت همدلی و همزبانی