معرفی بخشدارخمام

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/01/16 11:45 ویرایش : ‎1396/02/04 10:18 بازدید: 1133

عکس بخشدار خمام

نام و نام خانوادگی : علیرضا مسچیان

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

سوابق کاری :

کارشناس ارشد فرمانداری رشت

شهردار لشت نشت

بخشدار خمام

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی