یکشنبه 4 فروردین 1398

علیجانی بخشدار لشت نشاء:خواهان بررسی مسایل فنی، امکانات موجود، نیازمندی ها و همچنین اقدامات لازم در خصوص رفع مشکلات احتمالی فناوری موجود در حوزه انتخابیه خود شد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/02/23 11:36 ویرایش : ‎1396/02/25 12:17 بازدید: 471

‌به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رشت جلسه کمیته فناوری انتخابات بخش لشت نشاء  با حضور بخشدار، کارشناس انتخابات، مسئول و اعضای کمیته فناوری دربخشداری لشت نشاء برگزار شد.

علیجانی بخشدار و رئیس حوزه انتخابات بخش لشت  نشاء ضمن تقدیر و تشکر از اعضای ستاد کمیته فناوری و استماع نظر تمامی اعضا  به خصوص کمیته فناوری در خصوص وضعیت برگزاری انتخابات در سطح بخش خواهان بررسی مسایل فنی، امکانات موجود، نیازمندی ها و همچنین اقدامات لازم در خصوص رفع مشکلات احتمالی فناوری موجود شد.

 مسئول کیمته فناوری بخش نیز گزارشی از عملکرد اعضای کمیته فناوری را ارائه و خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر کارشناس انتخابات و هیئت اجرایی متتخب  با مسئول و اعضای کمیته فنی شد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی