آرشیو خبرها : اخبار بخشداری کوچصفهان

بخشداران و سر بازرسین هوشیارانه عمل کنند .

<هدف همه آحاد ملت حضورحد اکثری دربرگزاری انتخابات پر شوراست>

همایش  بزرگ  هیات بازرسین   انتخابات   پنجمین  دوره  مجلس خبرگان  رهبری و دهمین  دوره   مجلس شورای اسلامی   بخش های کوچصفهان  و لشت  نشا   با حضور خانم ابرو فراخ   معاون  امورعمرانی و برن

16:36 1394/11/29
اشتراک در اخبار بخشداری کوچصفهان
دولت و ملت همدلی و همزبانی