شنبه 30 شهریور 1398

آرشیو خبرها : اخبار بخش مرکزی

با حضور فرماندار شهرستان رشت صورت پذیرفت:

بازدید از فروشگاه مهر گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت؛ امروز دکتر میرشمس مومنی زاده، فرماندار شهرستان رشت، به همراه بخشدار بخش مرکزی، از فروشگاه بزرگ مهر گیلان و نحوه خدمات رسانی این مجموعه به شهروندان

19:30 1397/10/12

بازدید فرماندار شهرستان رشت از مجتمع دندانپزشکی در لاکان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت؛ صبح امروز دکتر میرشمس مومنی زاده، فرماندار شهرستان رشت، به همراه بخشدار بخش مرکزی، بازدید از مجتمع بزرگ دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لاکا

15:59 1397/10/12
با هدف رفع مشکل حریم راه صورت پذیرفت:

بازدید فرماندار شهرستان رشت، از راه روستایی روستای سلکی سر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت؛ امروز دکتر میرشمس مومنی زاده، فرماندار شهرستان رشت، به همراه بخشدار بخش مرکزی، از راه روستایی روستای سلکی سر جهت رفع مشکل حریم راه این روستا در بخ

15:54 1397/10/12

بازدید فرماندار شهرستان رشت از پروژه در حال ساخت پژوهشکده دانش بنیان سرطان پرفسور سمیعی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت؛  امروز دکتر میرشمس مومنی زاده، فرماندار شهرستان رشت، به همراه بخشدار بخش مرکزی، از پروژه در حال اجرا و ساخت پژوهشکده دانش بنیان سرطان پرفسور سمیعی

15:47 1397/10/12
با حضور فرماندار رشت صورت پذیرفت:

بازدید از پروژه در دست اجرای ساخت بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی پروفسور سمیعی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت؛  امروز دکتر میرشمس مومنی زاده، فرماندار شهرستان رشت، به همراه بخشدار مرکزی از پروژه در حال اجرای بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی پروفسور سمیعی در بخش مرکزی

15:42 1397/10/12

بازدید فرماندار شهرستان رشت از هنرستان کشاورزی جنت روستای لاکان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت؛ امروز دکتر میرشمس مومنی زاده، فرماندار شهرستان رشت، به همراه بخشدار مرکزی از واحدهای مختلف هنرستان کشاورزی جنت لاکان، از توابع بخش مرکزی بازدید به

15:35 1397/10/12

بازدید فرماندار شهرستان رشت از تقاطع حادثه خیز جاده رشت فومن

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت؛ صبح امروز دکتر میرشمس مومنی زاده، فرماندار شهرستان رشت، به همراه بخشدار مرکزی از تقاطع حادثه خیز جاده رشت فومن واقع در روستای صیقلان ورز

13:04 1397/10/12
با حضور فرماندار شهرستان رشت صورت پذیرفت:

بازدید از پروژه در حال اجرای انتقال خطوط فشار قوی در روستای دافسار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت؛ صبح امروز دکتر میرشمس مومنی زاده، فرماندار شهرستان رشت، به همراه بخشدار مرکزی از پروژه در حال اجرای انتقال خطوط فشار قوی در روستای دافسا

12:59 1397/10/12

بازدید فرماندار شهرستان از حاشیه رودخانه روستای پسیخان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت؛ صبح امروز دکتر میرشمس مومنی زاده، فرماندار شهرستان رشت، به همراه معاون برنامه ریزی و امور عمرانی و بخشدار مرکزی از حاشیه رودخانه روستای

12:34 1397/10/12

دیدار فرماندار شهرستان رشت با دهیار روستای پسیخان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت ، صبح امروز ، دکتر میرشمس مومنی زاده ، فرماندار شهرستا رشت ، به همراه بخشدار مرکزی با حضور در دفتر دهیاری روستای پسیخان، به گفت و گو و تبادل نظر در

11:59 1397/10/12
با حضور فرماندار شهرستان رشت صورت پذیرفت:

بازدید از پروژه در حال اجرا پرورش قارچ علی دلجانی در روستای کلش طالشان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت؛ صبح امروز دکتر میرشمس مومنی زاده، فرماندار شهرستان رشت، به همراه معاون برنامه ریزی و امور عمرانی و بخشدار مرکزی از پروژه در حال اجرا پرو

11:55 1397/10/12

بازدید فرماندار شهرستان رشت از مجموعه تولیدی و توزیع انواع گل های مصنوعی شهر سبز در روستای آتشگاه مرکزی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت؛ صبح امروز دکتر میرشمس مومنی زاده، فرماندار شهرستان رشت، به همراه معاون برنامه ریزی و امور عمرانی و بخشدار مرکزی از مجموعه تولیدی و توزیع

11:29 1397/10/12
با حضور فرماندار شهرستان رشت صورت پذیرفت:

بازدید از مجموعه پذیرایی پاسارگاد در کماکل

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت؛ صبح امروز دکتر میرشمس مومنی زاده، فرماندار شهرستان رشت، به همراه معاون برنامه ریزی و امور عمرانی و بخشدار مرکزی از مجموعه پذیرایی گردشگر

10:54 1397/10/12

فرماندار شهرستان رشت از مجموعه پذیرایی سپیدار واقع در کماکل بازدید نمود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت؛ صبح امروز دکتر میرشمس مومنی زاده، فرماندار شهرستان رشت، به همراه معاون برنامه ریزی و امور عمرانی و بخشدار مرکزی از مجموعه پذیرایی سپیدار

10:48 1397/10/12
با حضور فرماندار شهرستان رشت صورت پذیرفت:

بازدید از جاده زیر سازی شده و آماده آسفالت شهدای روستای پیله داربن

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت؛ صبح امروز دکتر میرشمس مومنی زاده، فرماندار شهرستان رشت، به همراه معاون برنامه ریزی و امور عمرانی و بخشدار مرکزی از جاده زیر سازی شده و آ

10:44 1397/10/12
اشتراک در اخبار بخش مرکزی
دولت و ملت همدلی و همزبانی