دوشنبه 25 آذر 1398

تشکیل جلسه کارگروه امنیت و انتظامات مدیریت بحران

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/09/03 23:28 ویرایش : ‎1394/09/04 13:32 بازدید: 755

جلسه کارگروه امنیت و انتظامات بحران با حضور فرماندار شهرستان رشت و سایر مسئولین ذیربط تشکیل شد.

در این جلسه موضوعاتی چون آمادگی و هماهنگی بیشتر دستگاههای عضو ستاد بحران شهرستان ، مدیریت بهتر جمع آوری آبهای سطحی در مواقع لازم ، مدیریت برف روبی معابر شهری و راههای مواصلاتی و مدیریت سوخت و برق و گاز در شرایط بحران احتمالی مطرح شد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی