شنبه 27 مهر 1398

بازدید بخشدار خشکبیجاراز پروژه در حال اجرای پارک کودک همراه با تجهیزات ورزشی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/09/02 17:46 ویرایش : ‎1397/09/21 08:53 بازدید: 43

به گزارش واحد خبری بخشداری خشکبیجار ؛ صبح امروزحسن پور، بخشدار خشکبیجار، از پروژه در حال اجرای پارک کودک به همراه با تجهیزات ورزشی  در روستای روفچاه ، بازدید نمود.

دولت و ملت همدلی و همزبانی