دوشنبه 18 آذر 1398
باحضور بخشدار خمام:

اعزام دانش آموزان دختر به اردوهای راهیان نور

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/08/19 20:29 ویرایش : ‎1398/08/22 20:38 بازدید: 72

به گزارش واحد خبری بخشداری خمام، مهندس مهدوی بخشدار خمام به همراه مسئولین بخش خمام در مراسم اولین دوره اعزام دانش آموزان دختر به اردوی راهیان نور و بازدید از مناطق جنگی کشور ، حضور یافت.

در این مراسم  تعداد 44 نفر از دانش آموزان پایه های مختلف مدارس دختر بخش خمام به اردوی راهیان نور و بازدید از مناطق جنگی کشور اعزام شدند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی