دوشنبه 18 آذر 1398

بازدید بخشدار خشکبیجاراز خانه بهداشت روستای سیاه اسطلخ میرزا ربیع

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/10/08 10:31 ویرایش : ‎1397/10/10 10:34 بازدید: 128

 به گزارش واحد خبری بخشداری خشکبیجار؛ صبح امروز مهندس حسن پور، بخشدار خشکبیجار، به منظور بررسی مشکلات بهداشتی روستا، از خانه بهداشت روستای سیاه اسطلخ میرزا ربیع بخش خشکبیجار بازدید نمود.

دولت و ملت همدلی و همزبانی