دوشنبه 18 آذر 1398

بازدید بخشدار خشکبیجار ازسواحل روستای چپرپرد زمان

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/10/08 11:21 ویرایش : ‎1397/10/10 12:14 بازدید: 111

به گزارش واحد خبری بخشداری خشکبیجار؛ ظهر امروزحسن پور، بخشدار خشکبیجار، به همراه رییس ستاد ساماندهی سواحل بخش از ساحل روستای چپرپرد زمان بازدید به عمل آورد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی