دوشنبه 18 آذر 1398

دیدار اعضای شورا و دهیار روستای تالش محله با بخشدار خشکبیجار

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/10/20 12:47 ویرایش : ‎1397/10/22 12:52 بازدید: 177

به گزارش واحد خبر بخشداری خشکبیجار ؛ اعضای شورا و دهیار روستای تالش محله با حضور در بخشداری با  حسن پور، بخشدار خشکبیجار، دیدار و پیرامون مسائل و مشکلات عمرانی روستا به گفتگو پرداختند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی