جمعه 1 آذر 1398

بازدید بخشدار خشکبیجار از پروژه رینگ شهری

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/03/02 09:47 ویرایش : ‎1398/03/05 07:48 بازدید: 152

به گزارش واحد خبری بخشداری خشکبیجار، حسن پور، بخشدار خشکبیجار، با حضور در سطح شهر ضمن بازدید از پروژه رینگ شهری و مسیر لوله گذاری گاز، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت این پروژه قرار گرفت.

دولت و ملت همدلی و همزبانی