شنبه 25 آبان 1398

نخستین برداشت مکانیزه برنج در روستای پیر علیده

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/05/07 10:04 ویرایش : ‎1398/05/12 10:07 بازدید: 138

به گزارش واحد خبری بخشداری خشکبیجار، با حضور بخشدار، جمعی از مسئولین و اهالی روستا، برداشت مکانیزه برنج در روستای پیرعلیده انجام شد.

 شایان ذکر است پس از برداشت محصول نخست، کشت دوم برنج نیز در این شالیزار صورت خواهد گرفت‌.

دولت و ملت همدلی و همزبانی