شنبه 27 مهر 1398

برگزاری فینال مسابقات جام بیمه البرز در دهستان نوشر

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/04/25 08:01 بازدید: 371

فینال مسابقات جام بیمه البرز دهستان نوشر با حضور وارسته ، معاون سیاسی -اجتماعی فرمانداری شهرستان رشت ، بخشدار خشکبیجار ، تعدادی از مسئولین ، جمع کثیری از شوراها ودهیاران ومردم ورزش دوست بین دوتیم روستای رودپشت ولیموچاه برگزارگردید.

دولت و ملت همدلی و همزبانی