پنجشنبه 2 اسفند 1397

تمهید امکانات لازم در جهت لوله کشی گاز و تعمیر سقف مدرسه شهید منتظری بخش خمام

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/09/14 12:31 ویرایش : ‎1397/09/14 20:37 بازدید: 77

به گزارش واحد خبری بخشداری خمام ، صب امروز جلسه ای با حضور صغری نیکان سرپرست بخشداری خمام در محل بخشداری، به منظور تمهید امکانات لازم در جهت لوله کشی گاز و تعمیر سقف مدرسه شهید منتظری بخش خمام ، با همکاری دو تن از دهیاران برگزار شد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی