پنجشنبه 6 تیر 1398

بازدید بخشدار سنگر از پروژه در اجرای آسفالت روستای موشنگاه

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/09/26 10:49 ویرایش : ‎1397/09/27 13:02 بازدید: 135

به گزارش واحد خبری بخشداری سنگر ؛ صبح امروز رحیمی، بخشدار سنگر، با حضور در روستای موشنگاه، از روند پروژه ی در حال اجرای آسفالت این روستا، بازدید نمود.

دولت و ملت همدلی و همزبانی