پنجشنبه 6 تیر 1398

بازدید بخشدار سنگر از روند بازسازی مصلی سنگر

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/09/26 18:55 ویرایش : ‎1397/09/27 12:57 بازدید: 176

به گزراش واحد خبری بخشداری سنگر؛ عصر امروز ،رحیمی بخشدار سنگر، از روند اجرای پروژه در حال ساخت مصلای شهر سنگر بازدید نمود.

دولت و ملت همدلی و همزبانی