پنجشنبه 6 تیر 1398
به ریاست بخشدار سنگر برگزار شد:

جلسه شورای ترافیک و خدمات سفر

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/12/09 12:17 ویرایش : ‎1397/12/14 12:26 بازدید: 175

به گزارش واحد خبری بخشداری سنگر، جلسه شورای ترافیک و خدمات سفر بخش سنگر به ریاست رحیمی، بخشدار سنگر و با حضور جمعی از مسئولین در بخشداری سنگر برگزار گردید.

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی