دوشنبه 1 مهر 1398

جلسه شورای کتابخانه عمومی لشت نشا برگزار شد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/02/21 08:51 ویرایش : ‎1398/02/22 08:55 بازدید: 131

 جلسه شورای کتابخانه عمومی لشت نشا به ریاست حبیب اله اخینه، بخشدار لشت نشا و سایر مسئولین ذیربط در محل دفتر بخشدار برگزار شد .

 

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی