دوشنبه 18 آذر 1398
باحضور بخشدار لشت نشاء:

اعزام دانش آموزان دختر لشت نشایی به اردوی راهیان نور

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/08/19 19:56 ویرایش : ‎1398/08/22 20:05 بازدید: 75

به گزارش واحد خبری بخشداری لشت نشاء ، مراسم اعزام دانش آموزان دختر لشت نشایی به اردوی راهیان نور و بازدید از مناطق جنگی کشور با حضور بخشدار، مدیر آموزش و پرورش بخش و تعدادی از مسئولین بخش لشت نشاء برگزار شد.

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی