پنجشنبه 2 اسفند 1397

برگزاری همایش انجمن معتادان گمنام

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/09/01 14:45 ویرایش : ‎1397/09/13 18:36 بازدید: 56

به گزارش واحد خبری بخشداری کوچصفهان، صبح امروز نشست هماهنگی برگزاری همایش انجمن معتادان گمنام با هدف پیشگیری از مصرف مواد مخدر با حضور مهندس یوسفی بخشدار و سایر مسئولین ذیربط ، در محل بخشداری کوچصفهان ، برگزار شد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی