دوشنبه 28 مرداد 1398

کمپ ترک اعتیاد سفیر بهبودی در کوچه اصفهان افتتاح شد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/05/05 10:13 ویرایش : ‎1398/05/12 10:16 بازدید: 39

به گزارش واحد خبری بخشدار کوچصفهان، افتتاح کمپ ترک اعتیاد سفیر بهبودی در شهر کوچصفهان با حضور بخشدار، نماینده مجلس شورای اسلامی و تعدادی از مدیران بخش کوچصفهان صورت پذیرفت.

دولت و ملت همدلی و همزبانی