پنجشنبه 2 اسفند 1397
در روز بهزیستی و تامین اجتماعی :

بخشدار کوچصفهان با رئیس اداره تامین اجتماعی بخش دیدار کرد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/04/26 08:18 بازدید: 331


در این دیدار یوسفی، بخشدار کوچصفهان ، مطالب مبسوطی در خصوص اهمیت تحقق عدالت اجتماعی در جامعه و نقش پررنگ سازمان محترم تامین اجتماعی در این مهم ،  ایراد نموده و از زحمات همه خادمین در این بخش، تقدیر و تشکر کرد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی