دوشنبه 1 مهر 1398

بازدید بخشدار بخش مرکزی از روند پروژه آسفالت راه روستای ببجارپس و کماکل

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/10/04 13:50 بازدید: 137

به گزارش واحد خبری بخشداری مرکزی، صبح امروز سعیدی کیا، بخشدار بخش مرکزی ، با حضور در روستاهای بیجاربنه و کماکل از روند اجرای پروژه آسفالت راه این دو روستا بازدید نمود.

دولت و ملت همدلی و همزبانی