جمعه 3 اسفند 1397

اعلام نتایج پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر خشکبیجار

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/02/31 15:48 ویرایش : ‎1396/03/01 14:38 بازدید: 515

منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر خشکبیجار معرفی شدند.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی انتخابات فرمانداری شهرستان رشت، با پایان یافتن شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر خشکبیجار ، اسامی منتخبینی که به ترتیب حائز کسب بیشترین آرا شدند، به شرح زیر می باشد:

PDF iconآگهی نهایی پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر خشکبیجار.pdf

بنابراین با توجه به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای این شهر 5 نفر و تعداد اعضای علی البدل آن 3 نفر می باشد ،
افراد مشروح زیر :
1 - آقای  ابراهیم اخوان رودپشتی نام پدرنصراله دارای 1493 رای
2 - خانم سیده زهرا حسینی جکتاجی نام پدرسید هاشم دارای 1310 رای
3 - آقای حسن معینی یوسفی نام پدرغلامحسین دارای 1251 رای
4 - آقای رامین صفاری طبالوندانی نام پدرطاهر دارای 1087 رای
5 - آقای کاوه صفری یوسفی نام پدرغلامعلى دارای 942 رای
به عنوان اعضای اصلی و
1 - خانم سمیرا راستگو طبالوندانی نام پدر اسمعیل دارای 775 رای
2 - آقای  محمد احمدزاده سیاه اسطلخی نام پدر على دارای 719 رای
3 - آقای  مرتضی مهدوی کته سری نام پدر محمدرضا دارای 615 رای
به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر خشکبیجار انتخاب شدند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی