پنجشنبه 6 تیر 1398

اعلام نتایج پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر خمام

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/02/31 15:24 ویرایش : ‎1396/03/01 14:33 بازدید: 556

منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر خمام معرفی شدند.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی انتخابات فرمانداری شهرستان رشت، با پایان یافتن شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر خمام، اسامی منتخبینی که به ترتیب حائز کسب بیشترین آرا شدند، به شرح زیر می باشد:

PDF iconآگهی نهایی پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر خمام.pdf

بنابراین با توجه به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای این شهر 5 نفر و تعداد اعضای علی البدل آن 3 نفر می باشد ،
افراد مشروح زیر :
1 - آقای سیدرضی مؤدب پور نام پدرسیدعباس دارای 3232 رای
2 - آقای  سیدمجتبی حسینی نسب ویشکاء نام پدرسیدخلیل دارای 2986 رای
3 - آقای  اسماعیل احمدنیاخواجکینی نام پدرمحمود دارای 2592 رای
4 - آقای  بابک نیکو نام پدرقربان دارای 2479 رای
5 - آقای  مهدی عاشوری امیرکنده نام پدرمنوچهر دارای 2434 رای
به عنوان اعضای اصلی و
1 - آقای  علی اکبرپورخمامی نام پدر مسیح دارای 2297 رای
2 - آقای  جلیل غیاثی نام پدر محمدرضا دارای 2190 رای
3 - آقای  مجید لطافت طالمی نام پدر ابراهیم دارای 1383 رای
به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر خمام انتخاب شدند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی