جمعه 3 اسفند 1397

اعلام نتایج پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر سنگر

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/02/31 15:35 ویرایش : ‎1396/03/01 14:32 بازدید: 583

منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سنگر معرفی شدند.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی انتخابات فرمانداری شهرستان رشت، با پایان یافتن شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر سنگر ، اسامی منتخبینی که به ترتیب حائز کسب بیشترین آرا شدند، به شرح زیر می باشد:

PDF iconآگهی نهایی پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر سنگر.pdf

بنابراین با توجه به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای این شهر 5 نفر و تعداد اعضای علی البدل آن 3 نفر می باشد ،
افراد مشروح زیر :
1 - آقای  ابراهیم زرین بازقلعه نام پدرقربان دارای 1504 رای
2 - آقای  حسن محمدی نام پدرمحمد دارای 1489 رای
3 - خانم  مریم معصومی بالاشادهی نام پدرمنصور دارای 1400 رای
4 - آقای رحیم پورطالمی نام پدرحسن دارای 1332 رای
5 - آقای  نادر کبریائی جوبنه نام پدرعلى دارای 1273 رای
به عنوان اعضای اصلی و
1 - آقای  حجت کیاهی کدوسرائی نام پدر قربانعلى دارای 1160 رای
2 - آقای  سیف اله سهرابی طالمی نام پدر ابوالقاسم دارای 902 رای
3 - آقای  محمدرضا پوررجبی طالمی نام پدر احمد دارای 899 رای
به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر سنگر انتخاب شدند.

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی