دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

اعلام نتایج پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر لشت نشاء

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/02/31 15:43 ویرایش : ‎1396/03/01 14:37 بازدید: 564

منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر لشت نشاء معرفی شدند.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی انتخابات فرمانداری شهرستان رشت، با پایان یافتن شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر لشت نشاء ، اسامی منتخبینی که به ترتیب حائز کسب بیشترین آرا شدند، به شرح زیر می باشد:

PDF iconآگهی نهایی پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر لشت نشاء.pdf

بنابراین با توجه به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای این شهر 5 نفر و تعداد اعضای علی البدل آن 3 نفر می باشد ،
افراد مشروح زیر :
1 - آقای  محمد صادقی بالاجورشری نام پدرصفرعلی دارای 2415 رای
2 - آقای  حبیب ابراهیمی بلوچی نام پدریوسف دارای 1878 رای
3 - آقای  سیدحنان میرهاشمی جورشری نام پدرسید اکبر دارای 1821 رای
4 - آقای  علیرضا دقت کار نام پدرکریم دارای 1787 رای
5 - آقای  منصور تامینی لیچائی نام پدرمرتضی دارای 1497 رای
به عنوان اعضای اصلی و
1 - آقای  بهرام امیدی توچائی نام پدر اردشیر دارای 1317 رای
2 - آقای  افشین غفاری نام پدر غفار دارای 1138 رای
3 - آقای محمد صفری نام پدر على دارای 1080 رای
به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر لشت نشاء انتخاب شدند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی