شنبه 27 مهر 1398

بازدید فرماندار شهرستان رشت از مدرسه در حال ساخت زنده یاد اقدامی خشکبیجار

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/10/13 14:45 بازدید: 246

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت، دکتر میرشمس مومنی زاده، فرماندار شهرستان رشت به همراه معاون برنامه ریزی و امور عمرانی و بخشدار خشکبیجار از مدرسه در حال ساخت زنده یاد اقدامی بازدید نموده و در جریان روند اجرای این پروژه قرار گرفت.

دولت و ملت همدلی و همزبانی