سه شنبه 19 آذر 1398

بازدید بخشدار خشکبیجار از روستای ویشکاء بالا محله

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/10/25 10:50 ویرایش : ‎1397/10/29 10:53 بازدید: 151

به گزارش واحد خبری بخشداری خشکبیجار ؛ مهندس حسن پور بخشدار خشکبیجار ، به همراه رئیس شورای بخش و تیم کارشناسان بخشداری از روستای ویشکاء بالا محله بازدید نمود.

وی ضمن بازدید از این  روستا با حضور در دفتر دهیاری این روستا به گفتگو با اعضای شورا و دهیار جهت بررسی و رفع مسائل و مشکلات روستای ویشکاء بالا محله پرداخت.

بخشدار خشکبیجار اظهار داشت : ازظرفیت رودخانه گیشه دمرده باید در زمینه گردشگری و جذب توریست استفاده نمود.

دولت و ملت همدلی و همزبانی