دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر لشت نشاء

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/02/21 11:51 بازدید: 549

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر لشت نشاء می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ1396/02/29 برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر لشت نشاء به شرح زیر می باشد:
1- آقای حبیب ابراهیمی بلوچی فرزند یوسف کد نامزد 15
2- آقای بهرام امیدی توچائی فرزند اردشیر کد نامزد 16
3- آقای منصور تامینی لیڃائی مشهور به - فرزند مرتضی کد نامزد 17
4- آقای علیرضا ثمرولمی مشهور به ثمر فرزند غلامرضا کد نامزد 18
5-آقای علیرضا دقت کار مشهور به حاجی - رحیم فرزند کریم کد نامزد 19
6-آقای سیدرضا شریفی توچائی مشهور به جلال فرزند سید محمود کد نامزد 21
7-آقای محمد صادقی بالاجورشری فرزند صفرعلی کد نامزد 24
8- آقای علی صفاری جورشری فرزند اکبر کد نامزد 25
9- آقای محمد صفری مشهور به شاهین فرزند على کد نامزد 26
10- آقای افشین غفاری مشهور به دکتر فرزند غفار کد نامزد 27
11- آقای هامون فیلسوف جورشری مشهور به هامون فرزند مصطفى کد نامزد 28
12- آقای علی کوچک حق بین فرزند محمود کد نامزد 29
13- آقای مهدی معلومی نشائی مشهور به مهیار فرزند نادر کد نامزد 42
14-آقای محمدعلی مهدی زاده جورشری مشهور به علی فرزند رضا کد نامزد 45
15- آقای سیدشاهد مومنی فرزند سیدمعراج کد نامزد 46
16- آقای مجتبی میربلوک لیڃائی فرزند مهرداد کد نامزد 47
17-آقای سیدحنان میرهاشمی جورشری فرزند سید اکبر کد نامزد 48
18- آقای مجتبی نظامی بلوچی فرزند ابراهیم کد نامزد 49
19-آقای سیامک نویدی توچائی فرزند بخشعلى کد نامزد 51
20- آقای عادل یگانه شریعتی جورشری فرزند رضا کد نامزد 54
21-آقای عسکر یوسف زاده مشهور به فرهادیوسفی فرزند محمود کد نامزد 56
توجه :
1- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 5 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر 5 نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .
2- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری رشت در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشوراز تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .
3- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

سیروس شفقی

فرماندار شهرستان رشت

دولت و ملت همدلی و همزبانی