پنجشنبه 2 اسفند 1397

اعلام نتایج پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر لولمان

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/02/31 15:52 ویرایش : ‎1396/03/01 14:39 بازدید: 580

منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر  لولمان معرفی شدند.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی انتخابات فرمانداری شهرستان رشت، با پایان یافتن شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر  لولمان ، اسامی منتخبینی که به ترتیب حائز کسب بیشترین آرا شدند، به شرح زیر می باشد:

PDF iconآگهی نهایی پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر لولمان.pdf

بنابراین با توجه به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای این شهر 5 نفر و تعداد اعضای علی البدل آن 3 نفر می باشد ،
افراد مشروح زیر :
1 - خانم سیده مریم پاک زاد سلکی سری نام پدرسیدفاضل دارای 1631 رای
2 - آقای حسین زمانی رودبارکی نام پدرمحمد دارای 1481 رای
3 - آقای  شهرام زمانی رودبارکی نام پدرمحمد دارای 1295 رای
4 - آقای  علیرضا رازقی پیربستی نام پدرفتحعلی دارای 1285 رای
5 - آقای  سیدمحمود حسینی رشت آبادی نام پدرسید جمال دارای 1228 رای
به عنوان اعضای اصلی و
1 - آقای غلامرضا اسمعیلی طارمسری نام پدر شعبانعلى دارای 1115 رای
2 - آقای  امین زمانی رودبارکی نام پدر فرامرز دارای 1077 رای
3 - آقای  علیرضا پاکزاد کرباسدهی نام پدر صفر دارای 1050 رای
به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر لولمان انتخاب شدند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی