جمعه 6 اردیبهشت 1398
آخرین خبر از انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان رشت

نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان رشت

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/12/09 00:21 ویرایش : ‎1394/12/09 17:37 بازدید: 1749

نتیجه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان رشت

  تایید آرا شهرستان رشت پس از تجمیع  آن توسط هیئت اجرایی وهیئت نظارت شهرستان رشت دقایقی پیش

 به شرح زیر نیز اعلام گردید.

1-

آقای غلامعلی جفعرزاده ایمن آبادی  

دارای:

90921 رای

آقای جبارکوچکی نژاد

دارای:

58922 رای

آقای سیدعلی آقازاده دافساری

دارای:

58397 رای

آقای سیدولی اله عظمتی

دارای:

53392 رای

آقای محمدصادق حسنی جوریابی

دارای:

43602 رای

آقای سیدمحمد حسن واحدی واعظ

دارای:

31591 رای

آقای مظفر نامدار طالشانی

دارای:

23418 رای

آقای محمدرضا احمدی

دارای:

20605 رای

آقای سیدرضا مطهری

دارای:

15398 رای

10ـ

آقای محمدرضا زیبایی

دارای:

12040 رای

11ـ

آقای محمد حسن خواه

دارای:

10721 رای

12ـ

آقای حسین رضاپور لاشه

دارای:

8280 رای

13

آقای مجید قصاب زاده

دارای:

7567 رای

14ـ

آقای سیدمهدی مهدی زاده

دارای:

5116 رای

15ـ

آقای عبدالوهاب غریبی لاسکی

دارای:

5087 رای

16ـ

خانم  معصومه موسی زاده پاسکیابی

دارای:

4961 رای

17ـ

خانم مریم فتحی فر

دارای:

4813 رای

18ـ

آقای حسین برومند سروندانی

دارای:

4515 رای

19ـ

آقای محمدرضا عباسی

دارای:

4277 رای

20ـ

آقای خسرو قربانی

دارای:

3894 رای

21ـ

خانم سیده زهرا امامی مویدی

دارای:

3777 رای

22ـ

آقای اسماعیل سنگ جوئی

دارای:

3247 رای

23ـ

آقای سیدجعفر مهرابی شهرستانی

دارای:

3165 رای

24ـ

آقای محمدرضا شفیعی کاس احمدانی

دارای:

3086 رای

25ـ

آقای نعمت فلیحی پیربستی

دارای:

2941 رای

26ـ

آقای باب اله زارع

دارای:

2647 رای

27ـ

خانم  عاطفه کوچکی جوبنی

دارای:

2438 رای

28ـ

آقای عبداله حاتم زاده دهبنه

دارای:

2261 رای

29ـ

آقای رحمان یعقوبی کلاچاهی

دارای:

2120  رای

30ـ

خانم  فرشته اکبرزاده کساری

دارای:

1923 رای

31ـ

آقای حامد جعفری

دارای:

1738 رای

32ـ

آقای اسلام شافعی نقلبری

دارای:

1719 رای

33ـ

خانم فاطمه حسین پورگنجارودی

دارای:

1630 رای

34ـ

آقای وحید زارعی شریف

دارای:

1523 رای

35ـ

آقای محمد رضائیان کوچصفهان

دارای:

1382 رای

36ـ

آقای محمد رحیم

دارای:

1353 رای

37ـ

آقای سیدمحمد مهدی باکی هاشمی

دارای:

1251 رای

           

 

38ـ

آقای سیدجواد ابراهیمی دوابری

دارای:

1213 رای

39ـ

آقای مهدی رحمدل

دارای:

1119 رای

40ـ

آقای رحمن رحمن زاد

دارای:

1002 رای

41ـ

آقای علیرضا مرادی

دارای:

976 رای

42ـ

آقای علی حسین پوربازارمجی

 

دارای:

955 رای

 

43ـ

آقای کامران تقوی

 

دارای:

901 رای

 

44ـ

آقای رضا اکبری چیرانی

 

دارای:

611 رای

 

45ـ

آقای محمد غمزه سقالکساری

 

دارای:

542 رای

 

46ـ

آقای نصرت اله فرجاد باستانی

 

دارای:

444 رای

 

47ـ

آقای جواد قربانی شمشادسرا

 

دارای:

398 رای

 

48ـ

آقای محمدرضا اسرارپوش پیرسرائی

 

دارای:

295 رای

 

             

               

 

                      شایان ذکر است  آقای غلامعلی جفعرزاده ایمن آبادی   با کسب 90921 رای توانست برای دومین بار
  راهی خانه ملت شود و آقایان
جبارکوچکی نژاد با  58922  رای ، سیدعلی آقازاده دافساری با  58397 رای ، سیدولی اله عظمتی با  53392 رای  و   محمدصادق حسنی جوریابی 43602 رای به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی