پنجشنبه 23 آبان 1398

فرماندار شهرستان رشت از راه روستایی، روستای میشامندان بازدید نمود

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/09/14 17:37 ویرایش : ‎1397/09/14 19:51 بازدید: 699

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت ؛ دکتر میرشمس مومنی زاده فرماندار رشت عصر امروز به همراه محمد علی ویشکایی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی و مدیر بنیاد مسکن شهرستان ، از خیابان خوشدل روستای میشامندان وزیرسازی این راه روستایی بازدید کرد.
دکتر مومنی زاده در این بازدید دستورات لازم جهت تسریع درروند  زیر سازی راه مذکور را صادر نمود.

دولت و ملت همدلی و همزبانی