جمعه 1 آذر 1398

جلسه آشنایی بخشدار مرکزی شهرستان رشت با دهیاران و شوراهای بخش مرکزی با حضور فرماندار شهرستان رشت

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/12/16 21:08 بازدید: 1142

سید عیسی مهدوی  فرماندار شهرستان رشت با گرامی داشتن ایام فاطمیه  و توصیه برای نگه داشتن حرمت این ایام، بابت تلاشها و پیگیری دهیاران و شوراهای بخش مرکزی  در احتمام مستمر مشکلات و آبادانی روستاها  تقدیر تشکر نمود.

ایشان در جمع دهیاران و شوراهای اسلامی بخش مرکزی گفت: این پست های که امروز در اختیار ماست امانتی است که نباید به آنها دل بست و این را فرصتی داست برای خدمت به مردم که باید از این فرصتها  که نعمتی از سوی خداوند است  استفاده بکنیم و به بهترین و با ارزشترین مردمان دنیا  که داریم خدمت بکنیم.

وی گفت :آبادانی روستاها پایه اساس کار ماست .و اگر به توسعه روستایی بپردازیم اصل کار توسعه کشور شکل خواهد گرفت و باید تلاش کنیم توسعه روستایی اولویت کارقرارگیرد..

و در پایان  از کمک و همراهی همه دهیاران و شوراها در همه عرصه ها ، عمرانی و ....تشکر نمود. گفت اگر موفقیتی حاصل کار ماست از کمک و یاری جلو دارکار که دهیاران وشوراهای اسلامی هستند است.

دولت و ملت همدلی و همزبانی