پنجشنبه 2 اسفند 1397

اعلام نتایج پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر کوچصفهان

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/02/31 15:12 ویرایش : ‎1396/03/01 14:34 بازدید: 543

منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر کوچصفهان معرفی شدند.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی انتخابات فرمانداری شهرستان رشت، با پایان یافتن شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر کوچصفهان، اسامی منتخبینی که به ترتیب حائز کسب بیشترین آرا شدند، به شرح زیر می باشد:

PDF iconآگهی نهایی پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر کوچصفهان.pdf

بنابراین با توجه به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای این شهر 5 نفر و تعداد اعضای علی البدل آن 3 نفر می باشد ،
افراد مشروح زیر :
1 - آقای شهاب حاجعلیپور نام پدرشهرام دارای 2482 رای
2 - آقای  اسماعیل سیارگیلوائی نام پدرحسین دارای 1955 رای
3 - آقای اسمعیل ایزدی نام پدراحمد دارای 1943 رای
4 - آقای  عباس گلعلی زاده لاله دشتی نام پدرناصر دارای 1855 رای
5 - آقای  محمدعلی شورشی جوبجارکلی نام پدرحسین دارای 1787 رای
به عنوان اعضای اصلی و
1 - آقای مهیار حسین زاده پیرموسائی نام پدر محمدتقی دارای 1672 رای
2 - آقای  اسحاق رمضانی کوچصفهانی نام پدر محمد دارای 1529 رای
3 - آقای  مسعود متقی پیرموسائی نام پدر ابوطالب دارای 1506 رای
به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر کوچصفهان انتخاب شدند.

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی