دوشنبه 1 مهر 1398

برگزاری جلسه ای با مضمون تعیین محدوده شهر رشت و رفع تداخل با محدوده طرح هادی روستاهای مجاور در فرمانداری شهرستان رشت

نسخه چاپی ایجاد : ‎1395/08/10 13:56 بازدید: 487

جلسه ای با مضمون تعیین  محدوده شهر رشت  و رفع  تداخل   با محدوده طرح هادی روستاهای مجاور، پیش از ظهر امروز با حضور فرماندار شهرستان رشت در محل فرمانداری تشکیل شد.

سید عیسی مهدوی، فرماندار شهرستان  رشت  در این خصوص اظهار کرد : محدوده  روستاهای پیله داربن ، پس ویشه و قسمتی از روستای کماکل باید بر اساس صورتجلسه  سال 1392 و نقشه های طرح هادی از محدوده ی شهر رشت جدا گردد و برای این روستاها، بر  اساس طرح  هادی اقدام  شود .

وی در ادامه پیشنهاد کرد : محدوده  شهر رشت در مسیر روستایی آتشگاه که در قسمت زیادی از روستا پیشروی کرده است ، باید مجددا بررسی شده و در صورت امکان از طریق  مراجع ذیربط ، این روستا،  از شهر رشت مستقل شده و آتشگاه بر اساس نقشه طرح هادی، به صورت روستا باقی  بماند .

دولت و ملت همدلی و همزبانی