جمعه 1 آذر 1398
به دستور فرماندار شهرستان رشت صورت گرفت:

بازدید معاونین و بخشدار مرکزی رشت از منازل حادثه دیده کسبخ

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/04/20 22:22 ویرایش : ‎1396/04/21 08:29 بازدید: 403

به دستور فرماندار شهرستان رشت، بازدید چندین باره و نظارت مستمر معاونین فرمانداری و بخشدار بخش مرکزی از منازل حادثه دیده کسبخ صورت پذیرفت.

دولت و ملت همدلی و همزبانی