دوشنبه 30 اردیبهشت 1398
معاون سیاسی ،اجتماعی فرماندار رشت در جلسه کمیسیون دانشجویی شهرستان اظهار داشت:

باید با حاکم کردن فضای دیالوگ در دانشگاهها ، به مطالبات دانشجویان پاسخ داد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/03/02 11:33 بازدید: 977

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رشت کمیسیون دانشجویی شهرستان به ریاست علیرضا انصاری معاون سیاسی ،اجتماعی فرماندار و با حضور رؤسای دانشگاهی در دفتر کار وی برگزار شد.

علیرضا انصاری معاون سیاسی ،اجتماعی فرماندار در این جلسه از دانشگاه بعنوان یک مرکز علمی، کانون آگاهی بخش و میزان الحراره جامعه نام برد.

 وی افزود: ایفای نقش دانشگاه مستلزم برخورداری از دانشجویانی آگاه ، متعهد و توانمند است بنابراین اولین و ضروری ترین برنامه های دانشگاهها علاوه بر برنامه های روزانه و آموزش پیش بینی شد ه اجرای برنامه هایست که مهارت زندگی ، بینش سیاسی ، تعهد اجتماعی و کار آمدی دانشجو را ارتقا دهد.

  انصاری: با تاکید بر گفتگو برای پر کردن شکاف و بین النسلی افزود: باید با حاکم کردن فضای دیالوگ در دانشگاهها به مطالبات دانشجویان پاسخ مناسب داد

دولت و ملت همدلی و همزبانی