پنجشنبه 2 اسفند 1397
فرماندار شهرستان رشت در جلسه شورای کشاورزی شهرستان :

یکی از اهداف مهم برنامه ششم توسعه ، کشاورزی می باشد/ می بایست با تنظیم یک برنامه راهبردی،‌ منظم و دقیق برای افزایش سهم شهرستان رشت در حوزه کشاورزی تلاش کنیم.

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/04/20 21:18 ویرایش : ‎1397/04/21 11:30 بازدید: 415

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رشت،‌ سیدمحمد احمدی فرماندار شهرستان رشت ظهر امروز در جلسه شورای کشاورزی شهرستان رشت اظهار داشت: 5 هزار هکتار از اراضی شالیکاری شهرستان رشت آماده اجرای طرح تجهیز و نوسازی هستند و انتظار داریم جهاد کشاورزی گیلان روند اجرای طرح را کمی سرعت ببخشد.

فرماندار شهرستان رشت به آمار اجرای طرح تجهیز اراضی شهرستان رشت تا قبل از سال‌ 94 اشاره کرد و ابراز داشت:‌ در آن تاریخ طرح تجهیز در حدود 10 هزار هکتار از اراضی و زمین‌های شالیزاری کل استان ‌انجام شده بود که سهم شهرستان رشت در آن مقطع زمانی حدود 3 هزار هکتار بود.

احمدی از اجرای طرح تجهیز 2 هزار هکتار از اراضی شالیکاری شهرستان رشت در سال گذشته خبر داد و افزود:‌ در حال حاضر نیز نزدیک به 5 هزار هکتار از اراضی شالیکاری شهرستان رشت آماده اجرای این طرح هستند که عملیاتی کردن آن به نگاه ویژه مسئولان جهاد کشاورزی استان نیاز دارد.

وی تبعیت از اصول تدوین شده برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی را مورد تأکید قرار داد و بیان داشت:‌ باید سیاست‌ها و فعالیت‌های خود در بخش‌ تولید محصولات کشاورزی را به نحوی به پیش ببریم که تا حد امکان به نتایج و اهداف مورد نظر در برنامه ششم توسعه دست پیدا کنیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان رشت محور برنامه چهار توسعه را منابع محور اعلام کرد و ابراز داشت:‌ با پایان برنامه چهارم محور امور و فعالیت‌ها در برنامه پنجم توسعه بیشتر روی بهره‌وری متمرکز شد و بر آن اساس تمام دستگاه‌ها سعی در افزایش عملکرد خود در این زمینه داشتند.

فرماندار شهرستان رشت اولویت‌های تدوین شده در برنامه ششم توسعه را نیز برشمرد و عنوان کرد:‌ در این برنامه و راهبرد کلی،‌ جهت‌ و گرایش عمده فعالیت‌ها به سمت"‌ موضوع محوری"‌ تغییر رویه داده یعنی با طرح یک موضوع خاص مانند محیط ‌زیست مجموعه فعالیت‌ها به سمت تحقق اهداف آن سوق پیدا می‌کند.

احمدی از نگاه تخصصی‌تر برنامه ششم توسعه به مسائل در مقایسه با سایر برنامه‌ها سخن گفت و تصریح کرد:‌ به طور مثال در این برنامه برای پیگیری موضوعات مربوط به حوزه محیط زیست از بررسی گذرا خودداری شده و مسئله به شکل کاملاً تخصصی و عملیاتی مورد بحث قرار می‌گیرد.

وی کشاورزی را به عنوان یک محور توسعه و توسعه کشاورزی را یکی از اهداف مهم برنامه ششم توسعه اعلام کرد و ابراز داشت:‌ توجه به تولید و توسعه محصولات کشاورزی بر اساس و مبتنی بر فناوری از جمله تفاوت‌های برنامه ششم توسعه با سایر برنامه‌ها در سال‌های گذشته است.

نماینده عالی دولت در شهرستان رشت از تولید 30 درصد محصولات کشاورزی و 27 درصد محصولات استراتژیک گیلان در حوزه شهرستان رشت سخن گفت و عنوان کرد: باید با تنظیم یک برنامه راهبردی،‌ منظم و دقیق برای افزایش سهم شهرستان رشت در حوزه کشاورزی تلاش کنیم.

احمدی افزایش سهم سرمایه‌گذاری از 5 درصد به 15 درصد در برنامه ششم را مورد تأکید قرار داد و ابراز داشت:‌ مطابق اهداف تعیین شده در برنامه ششم در بخش پرداخت تسهیلات پرداختی به حوزه کشاورزی از سوی بانک‌ها در یک بازه زمانی 5 ساله باید از 10 درصد به 15 درصد برسیم.

فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه در بحث میزان کل تولیدات محصولات کشاورزی در استان گیلان باید به رقم سالانه 30 میلیون تن برسیم اظهار داشت:‌ طبق برنامه ششم توسعه علاوه بر افزایش میزان کل تولیدات کشاورزی باید 500 هزار فرصتشغلی در این حوزه فراهم و ایجاد شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان رشت افزایش سهم شهرستان رشت در تمام شاخص‌های بیان شده در برنامه ششم توسعه را ضروری اعلام کرد و افزود:‌ انتظار داریم تمام دستگاه‌های مربوطه به ویژه در حوزه شهرستان رشت برای تحقق این اهداف عالیه برنامه‌های خوبی را اجرایی کنند.

احمدی بر ضرورت مدیریت در منابع آبی و کاهش مصرف آن بر اساس اصول برنامه ششم تأکید کرد و ابراز داشت:‌ در حال حاضر در کشورمان برای تولید یک کیلوگرم محصول به طور میانگین بین 2.5 تا 3 هزار لیتر آب مصرف می‌شود در حالیکه این میزان در کشورهای توسعه یافته کمتر از هزار و 200 لیتر است.

فرماندار شهرستان رشت با تأکید بر اینکه بیش از 90 درصد آب مصرفی کشور در حوزه کشاورزی هزینه می‌شود اظهار داشت:‌ در حال حاضر میزان آب مصرفی داخل کشور در حوزه کشاورزی حدود 90 میلیارد متر مکعب است که طبق برنامه ششم توسعه میزان آن باید به 65 میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند.

نماینده عالی دولت در شهرستان رشت با بیان اینکه برنامه‌های حوزه کشاورزی باید در 4 محور اساسی تدوین و اجرایی ‌شوند تصریح کرد:‌ مدیریت بر زمین،‌ مدیریت بر تولید و کشت،‌ مدیریت بر نهاده‌ها و مدیریت بر بازار عرضه، مسائل اقتصادی و تولید از جمله این برنامه‌های مهم هستند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی