پنجشنبه 2 اسفند 1397
فرماندار شهرستان رشت در جلسه با هتلداران :

از همه ی ظرفیت ها میبایست در رونق هتل داری شهرستان استفاده نمود

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/04/20 20:30 ویرایش : ‎1397/04/21 12:22 بازدید: 316

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رشت سید محمد احمدی فرماندار شهرستان رشت در جلسه بررسی مشکلات جامعه هتل داران شهرستان رشت با بیان اینکه این نشستها سبب شناخت مشکلات در سطح شهرستان خواهد بود گفت : در مورد مسائل شهرهای بزرگ باید کنکشاش بیشتری شود و همین.جلسات و ارایه نظرات سبب خواهد شد که گام های موثری برای رفع و حلشان برداشته شود.

وی افزود: نمایندگان شهرستان رشت مصمم به این رونق هستند و از همه ی  ظرفیت ها باید در رونق هتل داری شهرستان استفاده نمود.
سیدمحمد احمدی افزود : هرچقدر که مشکلات در شهرها وجود دارد به همان اندازه نیز باید برای رفعشان وقت و اعتبار صرف گردد.
مقام عالی دولت در شهرستان رشت افزود : مردم کشور ما انقلاب کردند که توسعه در جامعه فراهم شود و انقلاب بخاطر حذف موضوعات نبود.
وی با اشاره به اینکه اگر موضوعاتی در جامعه در مرحله حذف قراررگرفته است دلیلش ضعف مدیران است گفت : نباید حذف موضوعات را به گردن انقلاب انداخت بلکه ناتوانی مدیران در برخی ازمسائل سبب شده است که مردم احساس کننده موضوعات به جای اینکه رفع مشکل شوند حذف شدند.
وی با بیان اینکه در انقلاب همه چیز پیش بینی شده بود گفت : با نگاهی به برنامه ششم توسعه متوجه خواهید شد که برای همه مسائل و موضوعات در کشور پیش بینی های لازم صورت گرفته است.
احمدی با بیان اینکه هتل هایی در شهرستان رشت قرار دارند افزود : مشکلات هتلداران این شهرستان مربوط به ادارات این شهرستان است و برای حلش باید در دستگاهای شهرستانی پیگیری گردد متاسفانه یکی از دلایلی که مسائل و مشکلات هتلداران حل نمیشود این است که سریع به دامن استان چنگ میزند و سبب میشود مشکلات بر روی زمین و یا دیر حل گردد.
وی در مورد بخشودگی مالیاتی هتلداران گفت : انتظار داشتیم که مدیر کل مالیات گیلان در این جلسه حضور پیدا میکردند تا مشکلات در این زمینه را مورد بررسی قرار میدادیم.

دولت و ملت همدلی و همزبانی