پنجشنبه 6 تیر 1398

دیدار فرماندار رشت درمعیت مهندس جعفرزاده نماینده مجلس شورای اسلامی با وزیر نیرو

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/10/19 14:33 ویرایش : ‎1397/10/20 14:37 بازدید: 207

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت، دکتر میرشمس مومنی زاده،فرماندار شهرستان رشت درمعیت مهندس جعفرزاده نماینده مجلس شورای اسلامی  در دیدار با ، وزیر نیرو، شهرستان رشت را با دارا بودن   نیمی از جمعیت استان گیلان بسیارحساس توصیف نموده و افزود: نظربه اتکای اقتصاد شهرستان به کشاورزی و باتوجه به وجود بیش از ۳۰ درصد از اراضی کشاورزی گیلان در شهرستان رشت وتاثیران بردرامد ، معیشت و اشتغال مردم وسابقه تنش های آبی دراستان، برلزوم توجه بیش ازپیش برامر تامین منابع ابی، لاینینگ، لایروبی ها وبرق دارنمودن ایستگاههای پمپاژ تاکید نمود.
دکتر مومنی زاده با توجه به لزوم تقویت برق، اصلاح وبازسازی شبکه ها وتوسعه کابل خود نگه دار خواستارتخصیص امکانات ومنابع بیشتر دراین خصوص گردید.
فرماندار شهرستان رشت دراین دیدارکه مدیران اب وبرق منطقه ای استان نیزحضورداشتند افزود ، شاخص برخورداری از آب شرب در شهرستان رشت ۵۷ درصد است، حال انکه شاخص بهره مندی استان ۷۶ درصد وکشور ۸۱ درصد است واین آمار نشان می دهد که شهرستان رشت با اینکه مرکز و پیشانی استان است، از این لحاظ با محرومیت مواجه است.
وی همچنین بر لزوم تامین اعتبار با هدف احداث شبکه ی فاضلاب جهت هدایت آب های سطحی در حواشی شهررشت، فخب وبخش های تابعه شهرستان و تامین آب کشاورزی و شرب در روستای سیاه اسطلخ شهرستان رشت تاکید نمود.
دراین دیدارهمچنین مهندس جعفرزاده، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز درخصوص مشکلات موجود درشهرستان در زمینه اب شهری وروستایی، فاضلاب وتصفیه خانه فاضلاب ، برق ومدیریت منابع ابی، مشکلات فخب و روستای سیاه اسطلخ ، احیای رودخانه های زرجوب وگوهررود وسایرموارد سخنان مبسوطی ایراد نمود.

دولت و ملت همدلی و همزبانی