دوشنبه 28 مرداد 1398
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان رشت:

احزاب باید به صورت حرفه ای و مستقل از هر قدرتی، فعالیت نمایند

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/04/16 22:07 ویرایش : ‎1398/04/17 14:14 بازدید: 65

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت، علیرضا انصاری، معاون سیاسی - اجتماعی فرمانداری شهرستان رشت، در جلسه دیدار با حزب کارگزاران استان گیلان، تاریخ تشکیل احزاب در کشور را مربوط به یک قرن گذشته دانست و افزود: به موازات این امر، ذهنیت تحزب گریز نیز در جامعه حاکم بوده و این امر مانع شکل گیری احزاب بوده است
انصاری در خصوص احزاب برآمده از دولت ها، اظهار داشت: با تشکیل هر دولتی، احزاب خاص آن دولت شکل می‌گیرد و با افول قدرت آن دولت، قدرت احزاب نیز به تبع آن کاهش می یابد.
وی در ادامه افزود: جهت پیشگیری از وقوع چنین امری، احزاب باید به صورت حرفه ای و مستقل از هر قدرتی، فعالیت نموده و یک حزب آنقدر قوی باشد که قدرت آن بر مسئولین و دولتمردان، سایه افکند.
انصاری نخستین اولویت در عملکرد یک حزب را آگاهی‌بخشی خوانده و بیان نمود: احزاب باید با برنامه‌های مدون نسبت به ارتقاء آگاهی های سیاسی در جامعه اقدام نموده و قطعاً این امر نشاط سیاسی را به دنبال خواهد داشت.
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان رشت، بحث کادرسازی را از دیگر وظایف احزاب خواند و اظهار داشت: شکل‌گیری احزاب بر پایه کسب کرسی‌های قدرت بوده، که این امر از طریق آگاهی بخشی ، کادرسازی و اعتماد سازی و کسب سرمایه اجتماعی امکان پذیراست
انصاری افزود نوع فعالیت سیاسی و اجتماعی باید منطبق بر شرایط و مقتضیات هر جامعه ای صورت گیردایشان با اشاره به اینکه در حال حاضر، ما در جغرافیا و دوره تاریخی خاصی زندگی و فعالیت می‌کنیم، اظهار داشت: حسب این موضوع، جایگاه احزاب و تقسیم قدرت و وظایف ، چهارچوب منظم و یکپارچه ای نداشته و نارسایی هم وجود دارد، لذا احزاب باید با پذیرش این کاستی ها و شرایط خاص جامعه، در جهت آگاهی بخشی وکارحرفه ای اقدام نمایند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی