سه شنبه 19 آذر 1398
فرماندار شهرستان رشت مطرح کرد:

نقش اساسی تشکل های غیردولتی در جلب مشارکت های اجتماعی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/05/23 21:08 ویرایش : ‎1398/05/24 12:22 بازدید: 160

فرماندار شهرستان رشت با اشاره به نقش اساسی تشکل های غیردولتی در جلب مشارکت های اجتماعی، تصریح کرد: هرچه تشکل های اجتماعی فعال تر باشند، نقش آفرینی مردم در ساماندهی امور دقیق تر می شود و خیر آن به خود مردم می رسد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت؛ دکتر میرشمس مومنی زاده در این نشست که با حضور نمایندگان منتخب تشکل های غیر دولتی و مراجع صدور مجوز سمن ها در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: بهترین الگو برای جذب مشارکت اجتماعی آحاد مردم، توانمندسازی و کارآمدسازی تشکل های غیردولتی است.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت دستگاه های دولتی و مراجع صدور مجوز برای تشکیل سازمان های مردم نهاد استفاده شود، بر لزوم برگزاری کارگاه های آموزشی جهت توانمندسازی تشکل ها غیر دولتی و سمن ها تاکید کرد.

فرماندار شهرستان رشت، تعامل و همگرایی هرچه بیشتر بین تشکل ها و مراجع صدور مجوز را مهم قلمداد و خاطرنشان کرد: هرچه این تعامل تقویت شود، برونداد و ماحصل آن منافع عموم مردم را در بر می‌گیرد و خروجی مثبت آن در جامعه دیده می شود.

مومنی زاده در بخش پایانی سخنانش با اشاره به نقش اساسی تشکل های غیردولتی در جلب مشارکت های اجتماعی، تصریح کرد: هرچه تشکل های اجتماعی و سمن ها فعال تر باشند، نقش آفرینی مردم در ساماندهی امور دقیق تر می شود و خیر آن به خود مردم می رسد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی