شنبه 27 مهر 1398

فرماندار شهرستان رشت: پایبندی به نظام، خداباوری و برخورداری از روحیه مردمی از شاخصه های مسئولین کشور است

ایجاد : ‎1398/04/02 06:56 بازدید: 63
دولت و ملت همدلی و همزبانی