پنجشنبه 27 تیر 1398

فرماندار رشت:فرهنگ تحمل در بین نخبگان سیاسی کشور تقویت شود / امکان ندارد در یک جامعه همه مثل هم فکر کنند

ایجاد : ‎1398/04/17 14:17 بازدید: 50
دولت و ملت همدلی و همزبانی