شنبه 27 مهر 1398

دکتر مومنی زاده در مراسم عزای سیدالشهدا، در لشت نشا و خشکبیجار حضور یافت

ایجاد : ‎1398/06/19 00:53 ویرایش : ‎1398/06/19 13:03 بازدید: 70
دولت و ملت همدلی و همزبانی