دوشنبه 28 آبان 1397

سیدمحمد احمدی، سرپرست فرمانداری شهرستان رشت در جلسه شورای اموزش و پرورش گفت:

ایجاد : ‎1397/06/18 15:02 بازدید: 70
دولت و ملت همدلی و همزبانی