پنجشنبه 6 تیر 1398

مراسم دانش‌آموختگی و دریافت درجه دانش‌آموزان فرماندهی آموزش تخصص‌های دریایی نداجا

ایجاد : ‎1397/12/23 13:00 بازدید: 40
دولت و ملت همدلی و همزبانی