شنبه 25 آبان 1398

نخستین جلسه "هماهنگی و اخذ تمهیدات لازم‌جهت جلوگیری از غرق شدن افراد در رودخانه های شهرستان رشت"

ایجاد : ‎1398/04/27 10:58 بازدید: 104
دولت و ملت همدلی و همزبانی